C LAB je tvrtka s dugogodišnjim iskustvom svojih stručnjaka. Njihova se stručnost iskazuje u kvalitetnoj izradi programskih paketa i alata prema narudžbi svojih partnera, koji se ističu vrhunskom kvalitetom i pouzdanošću.  
Ove stranice namijenjene su demonstraciji nekih od alata, opisu paketa, tehničkoj podršci svojih klijenata, te upućivanju potencijalnih.
 
  Likvidatura i platni promet
Likvidatura i platni promet tuzemnih i inozemnih ulaznih računa te ostalih instrumenata plaćanja. Likvidatura ulaznih računa, platni promet, knjiga ulaznih računa.
 
  Prodaja - Trgovačka poduzeća
Kalkulacije (malo i veleprodajne, devizne), kasa (POS), knjiga popisa, praćenje zaliha (skladišno poslovanje), obračun poreza.
 
  Prodaja - Proizvodna poduzeća
Narudžbe, kalkulacije, skladište robe, robno knjigovodstvo, izlazni računi roba i usluga, knjiga izlaznih računa, veleprodaja, maloprodaja.
  Zajednički podaci
Radne jedinice, poslovni partneri, organizacija službi, službenici, knjigovodstveni dokumenti, brojači dokumenata, mjerne jedinice, tečajevi, porezi i izjave, djelatnosti, statusi, žiro računi, općine, županije.
 
  Osnovna sredstva
Evidencija trajne i kratkotrajne imovine. Godišnje praćenje, izračun amortizacije i knjiženja u financijsko knjigovodstvo. Obuhvaća i arhiviranje te kreiranje početnog stanja.
 
  Financijsko poslovanje
Praćenje svih novčarskih tokova nekog poduzeća. Obuhvaća zaokruženu cjelinu konačnih bilanci i poslovanja i završnog računa. Financijsko poslovanje, knjigovodstvo kupaca i dobavljača, financijske analize.
  Proizvodnja
Počinje od prototipa i predkalkulacije do radnog naloga i tehnologije (sastavnica, tehnološki list). S narudžbom, automatski lansiramo seriju u proizvodnju (operativni list, trebovanje materijala...). U fazi proizvodnje pratimo faze izrade proizvoda. Unosimo učinke, obračunavamo nedovršenu proizvodnju i izrađujemo realnu kalkulaciju. Predkalkulacije, sastavnice, radni nalozi, planiranje proizvodnje, lansiranje proizvodnje, obračun utroška materijala i vremena, obračun nedovršene proizvodnje, obračun radnog naloga (kalkulacija).
 
  Nabava
Cjelokupni sustav tuzemnih i inozemnih narudžbi materijala, poluproizvoda i proizvoda, skladišno i materijalno praćenje trenutnih količina, cijena i vrijednosti po artiklima i nomenklaturama. Obuhvaća i sitni (otpisni) inventar. Narudžbe, skladišno poslovanje, materijalno poslovanje, sitni inventar.
 
  Uvozno - izvozno poslovanje
Prijava i obračun uvoza, likvidatura izvoza, inozemni platni promet.
  Blagajne
Naplata ispostavljenih računa i uplatnica.
 
  Obračun plaće i kadrovska evidencija